Понедельник, 06.02.2023, 05:50
   АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Главная | | Регистрация | Вход
«  Май 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Главная » 2014 » Май » 17 » "Gazeta Wyborcza": Słowianie z Polski do przyjaciół Moskali
"Gazeta Wyborcza": Słowianie z Polski do przyjaciół Moskali
20:57
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gazeta-wyborcza-slowianie-z-polski-do-przyjaciol-moskali/ldlr9
"Ty­sią­ce Po­la­ków so­li­da­ry­zu­ją się z wła­dza­mi Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej w po­dej­mo­wa­nych dzia­ła­niach na Ukra­inie" - mo­że­my prze­czy­tać w "Li­ście otwar­tym do Na­ro­du Ro­syj­skie­go i Władz Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej", który pod­pi­sa­ło kil­ka­na­ście zna­nych osób z Pol­ski. Są wśród nich m.​in. prof. UJ Anna Raźny, Zyg­munt Wrzo­dak i prof. Jan Szar­liń­ski - in­for­mu­je "Ga­ze­ta Wy­bor­cza".
Władimir Putin, zdaniem autorów listu, odgrywa "pozytywną rolę" w wydarzeniach na Ukrainie Władimir Putin, zdaniem autorów listu, odgrywa "pozytywną rolę" w wydarzeniach na Ukrainie Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP


Au­to­rzy listu stwier­dza­ją, że "tylko wiel­ka Chrze­ści­jań­ska Rosja może za­trzy­mać marsz »sza­ta­na Za­cho­du« na sło­wiań­skie zie­mie". Ich zda­niem plan włą­cze­nia Ukra­iny do UE i NATO, ma na celu "osa­cze­nie" Rosji. "Świa­do­ma część na­ro­du pol­skie­go, nie­ule­ga­ją­ca kłam­stwom i ma­ni­pu­la­cjom po­li­tycz­nym i me­dial­nym, widzi w tych dzia­ła­niach dal­sze za­gro­że­nia dla wszyst­kich Sło­wian!" - głosi do­ku­ment.

W li­ście mo­że­my prze­czy­tać też apel do władz Rosji o "nie­ustę­pli­wość" wobec władz państw Za­cho­du i Pol­ski. Zda­niem sy­gna­ta­riu­szy re­pre­zen­tu­ją one "dyk­tat neo­kon­ser­wa­ty­stów ame­ry­kań­skich oraz spad­ko­bier­ców lu­do­bój­czej or­ga­ni­za­cji UPA, któ­rych celem jest włą­cze­nie w swoją stre­fę wpły­wów Ukra­iny bez wzglę­du na kosz­ty i stra­ty samej Ukra­iny".

Au­to­rzy listu po­stu­lu­ją rów­nież utwo­rze­nie "Świa­to­wej Rady Sło­wian", która mia­ła­by na celu obro­nę "chrze­ści­jań­skiej wspól­no­ty sło­wiańsz­czy­zny" przed znisz­cze­niem. Sy­gna­ta­riu­sze gra­tu­lu­ją Ro­sja­nom "od­ro­dze­nia" i przy­zna­ją, że "ty­sią­ce Po­la­ków po­zba­wio­nych głosu i do­stę­pu do mass me­diów so­li­da­ry­zu­je się z wła­dza­mi Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej" w spra­wie Ukra­iny. "Do­ce­nia­my tu szcze­gól­ną po­zy­tyw­ną rolę Pana pre­zy­den­ta Wła­di­mi­ra Pu­ti­na" - głosi do­ku­ment.

Jak in­for­mu­je "Ga­ze­ta Wy­bor­cza" pod li­stem pod­pi­sa­li się m.​in. pro­fe­sor i kie­row­nik ka­te­dry Kul­tu­ry Ro­syj­skiej na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim Anna Raźny, b. pro­fe­sor Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej Jan Szar­liń­ski, b. poseł Sa­mo­obro­ny Zdzi­sław Jan­kow­ski, b. poseł LPR Zyg­munt Wrzo­dak oraz me­ce­na­si Ry­szard Pa­rul­ski i Ma­rian Ba­rań­ski.

Wię­cej w dzi­siej­szej "Ga­ze­cie Wy­bor­czej".

(RC)
Просмотров: 579 | Добавил: lesnoy | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 116
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz •  
   


    «EUROPE»

    «CHINA»

    «AMERICA»

    «POLSKA»

    «ČESKO»   ⇒  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ БИЗНЕС» ⇐ 
  Copyright MyCorp © 2023
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz