Понедельник, 30.01.2023, 10:19
   АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Главная | | Регистрация | Вход
«  Май 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Главная » 2014 » Май » 27 » Zginie 10 milionów Polaków. W pierwszych dniach wojny...
Zginie 10 milionów Polaków. W pierwszych dniach wojny...
07:02
http://www.fakt.pl/byly-szef-mon-w-pierwszych-dniach-wojny-zgineloby-10-milionow-polakow,artykuly,450742,1.html
Straszne słowa ministra
19.03.2014 12:50
Mi­chał Flu­dra / newspix.​pl
„Szwedz­ki In­sty­tut Badań nad Po­ko­jem stwier­dził, że w pierw­szych dniach wojny zgi­nę­ło­by 10 mln Po­la­ków. Rosja w swo­jej dok­try­nie ma za­pi­sa­ne, że może użyć broni ją­dro­wej prze­ciw­ko pań­stwu, które jej nie po­sia­da, ale przy po­mo­cy sił kon­wen­cjo­nal­nych mo­gło­by za­gro­zić istot­nym in­te­re­som Rosji” – po­wie­dział Ro­mu­ald Sze­re­mie­tiew, były mi­ni­ster obro­ny
Aż ciar­ki prze­cho­dzą po ple­cach, gdy słu­cha się ta­kich pro­gnoz. Po 25 la­tach życia w kraju de­mo­kra­tycz­nym i wol­nym od kon­flik­tów ze­wnętrz­nych (czyli w takim, w któ­rych nie była za­gro­żo­na in­te­gral­ność te­ry­to­rial­na Pol­ski, a byt na­ro­do­wej tkan­ki też był bez­piecz­ny) znów kon­fron­tu­je­my się z wo­jen­ny­mi lę­ka­mi. O wy­bu­chu po­ten­cjal­ne­go kon­flik­tu mówią już wszy­scy po­waż­ni po­li­ty­cy. Eska­la­cja wojny ro­syj­sko-ukra­iń­skiej na Kry­mie (przy nie­prze­wi­dy­wal­no­ści kon­flik­tów na Bli­skim Wscho­dzie), po­łą­czo­na z kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym i fi­nan­so­wym Eu­ro­py, może mieć strasz­ne kon­se­kwen­cje. Także dla Pol­ski. Nie­ste­ty, jedną z moż­li­wych kon­se­kwen­cji jest wła­śnie spu­sto­sze­nie na­sze­go kraju, który może być „wy­ma­rzo­nym” po­li­go­nem do te­sto­wa­nia po­ten­cja­łu nu­kle­ar­ne­go. Jak wia­do­mo, nie­od­po­wie­dzial­nych po­li­ty­ków w Eu­ro­pie nie bra­ku­je...

anakonda
Ćwiczenia wojskowe to zdaniem Romualda Szeremietiewa podstawa. Każdy Polak powinien umieć strzelać - uważa były szef MON
Wła­śnie przed takim sce­na­riu­szem ostrze­ga dziś Ro­mu­ald Sze­re­mie­tiew, czyli były szef MON. – Ro­sja­nie re­al­nie szy­ku­ją się do wojny – mówi wprost Sze­re­mie­tiew. –Mi­ni­ster obro­ny Bog­dan Klich za­sta­na­wiał się, dla­cze­go Ro­sja­nie ćwi­czą zrzu­ce­nie bomby ato­mo­wej na War­sza­wę (było to pod­czas ćwi­czeń Zapad 2013 – przyp. red.). Dziś już wiemy, że były ku temu po­wo­dy – do­da­je były mi­ni­ster, a dziś prof. Aka­de­mii Obro­ny Na­ro­do­wej.
Polecane artykuły

    Pobili szefa telewizji i zmusili go do dymisji! Agresywni deputowani Pobili szefa telewizji i zmusili go do dymisji! Tak zmienia się władze telewizji na Ukrainie! Niezadowoleni z linii programowej stacji deputowani partii Swoboda wtargnęli do gabinetu szefa ...
    Groźba wojny Rosja zaatakuje Polskę? USA straszą wojną!

Sponsorowane Niejeden dał się uwieść.

W wy­wia­dzie dla „Go­ścia Nie­dziel­ne­go” Sze­re­mie­tiew po­szedł nawet dalej. Za­py­ta­ny o to, czy Pol­ska mo­gła­by stać się głów­nym polem walki, od­po­wie­dział wprost: To nie­ste­ty praw­do­po­dob­ne. – To głów­ny kie­ru­nek ope­ra­cyj­ny przy mar­szu ze wscho­du na za­chód. Przy­po­mnij­my, że za cza­sów PRL w przy­pad­ku po­ten­cjal­ne­go kon­flik­tu Ukła­du War­szaw­skie­go i NATO mie­li­śmy do­świad­czyć ata­ków nu­kle­ar­nych z za­cho­du. Szwedz­ki In­sty­tut Badań nad Po­ko­jem stwier­dził, że w pierw­szych dniach wojny zgi­nę­ło­by 10 mln Po­la­ków. Rosja w swo­jej dok­try­nie ma za­pi­sa­ne, że może użyć broni ją­dro­wej prze­ciw­ko pań­stwu, które jej nie po­sia­da, ale przy po­mo­cy sił kon­wen­cjo­nal­nych mo­gło­by za­gro­zić istot­nym in­te­re­som Rosji – dodał.
Просмотров: 719 | Добавил: lesnoy | Теги: Ukraina, crimea, Władimir Putin, atak Rosji na Krym, Krym, Putin napadł na Ukrainę, byłe szef MON, Rosja, Władymir Putin, Romuald Szeremietiew | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 116
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz •  
   


    «EUROPE»

    «CHINA»

    «AMERICA»

    «POLSKA»

    «ČESKO»   ⇒  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ БИЗНЕС» ⇐ 
  Copyright MyCorp © 2023
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz